تحویل رایگان در سراسر کشور برای خریداران بالای یک کارتن

تحویل رایگان در سراسر کشور برای خریداران بیش از یک کارتن

تحویل رایگان در سراسر کشور برای خریداران بالای یک کارتن

 

کلیه خریدارن محترم شامل خدمت تحویل رایگان در سراسر کشور برای خریداران بالای یک کارتن می باشند.

در صورتی که خریدارن محترم یک کارتن و یا بیشتر خرید نمایند. کالای خریداری شده بصورت رایگان توسط باربری به شهر مورد نظرتان ارسال خواهد شد. و شما می توانید از باربری شهر محل سکونت خود، کالای خریداری شده را تحویل بگیرید. کلیه هزینه های ارسال کالا تا باربری شهر مورد نظر بر عهده فروشگاه اینترنتی تبریز چسب خواهد بود. در این صورت اطلاعات باربری و زمان تحویل برای شما ارسال خواهد شد.

در صورتی که میزان خرید شما کمتر از یک کارتن باشد هزینه ارسال بار بر عهده خریدار خواهد بود.

 

 

 

ارسال بصورت رایگان تا شهرهای زیر

* هزینه حمل و نقل برای مشتری تبریز بر عهده خود مشتری میباشد

شهرنام باربریشهرنام باربری
آ.ش-نفده -آ-غپیام شمس - فتاحی
تبریزشهرام ترابر-دیزل اباداردبیل-
تبریزشهرام ترابر- شعبه مرکزی جنب
پلیس راه
اردبیل-گرمی-خلخالمازندران
تبریزشهرام ترابر - روبروی
پلیس راه
بیله سوار-سرعین-ثمینمازندران
تبریزشهرام ترابر - بازارپارس ابادباربری جوانشیر
اهرباربری نادر سلیمانیاراک-مرکزی تخلیه بارخراسانی/فراهانی
بنابباربری ایراناضفهاناخوان نادری/شاپور جدید
مراغهباربری نظافتاهواز-خوزستانتخلیهبار صداقت سیاحی
ملکانباربری توحیدایلاماقای حاجیان
آ.غ-استارا-گیلانباربری امینی فرد
ارومیهباربری زودبار توسلیامل مازندرانتخلیه بارحامد قلی پور
اشنویهتخلیه بار محمدپوربابل مازندران باربری آریا حسین پور
بوکان تخلیه بار سعیدیبانه کردستانتخلیه بار وطن
پیرانشهرپیام شمس-روشنبروجرد-همدان
سلماس باربری هدایت کشوربم-کرمان
مهابادباربری نادریبندر انزلی تخلیه بار ملاتقی پور
میاندوابباربری پیک عبیدی بندرعباس-هرمزگانبهمن بار رعیت
بوشهر-بوشهربهشهر-مازندرانتخلیه بار سید
تالش-گیلانتخلیه بار برادران غفاری تهران-تهران جاوید ترابر شهری
جیرفت کرمانخرم اباد-لرستانبیگلری
دزفول اندیمشک خوزستانباربری گل گلرشت- گیلانباربری فرجی
رفسنجان-کرمانزاهدان-سیستان وبلوچستانانبار باربری درخشان
زنجان باربری شهران ترابرساری مازندرانباربری فارس کلانتری
سردشت -کردستانتخلیه بار حمزه پورسقز - کردستانباربری اکبری
سنندج-کردستانباربری سلیمانی سیدسیرجان-کرمانجوانللری
شهرکرد-چهارمحال بختیاری باربری ترابیشیراز-فارسباربری چمن ارا
قائم شهر-مازندرانباربری وحدت سلیمانیقزوین-قزوینباربری مرادی
قم-قمباربری ایران مهرکاشان-اظفهان
کرج-البرز باربری باقی کرمان-کرمانباربری مهدی زاده
کرمانشاه-کرمانشاهسعید امیری
گرگان - گلستان
مرودشت-فارسباربری مردانی مریوان - کردستان تخلیه بار شیرزاد
میبد-یزدنکاه-مازندرانتخلیه بارسید
نیشابور-خراسان رضویهمدان- همدان زاهدان بار/بهران لو
یاسوجیزد-بزدپیروزی