آویسا

نوار چسب پهن آویسا جزو بهترین چسب های نواری می باشد که این نوار چسب ها در عرض 5 سانتی و در طول 90 و 500 یاردی می باشند.