آویسا پلاس

نوار چسب آویسا پلاس چسب شیشه ای با کیفیت و مقاومت کشی بالا می باشد.
که در عرض 5 سانت و طول 90 یارد و 500 یارد در ضخامت 45 میکرون می باشد.